→ Policy taxor båt och gästhamnsplatser.pdf

Villkor vid betalning av gästplats i Mörbylånga Kommun

Dessa villkor gäller mellan Mörbylånga Kommun och den som själv eller genom annan person bokar/betalar båtplats, torghandelsplats eller foodtrucksplats i Mörbylånga Kommun.

Beställaren/betalaren anges som ”Kund” i villkoren. Leverantören anges som ”Mörbylånga Kommun” eller ”Vi”. Betalningen gäller hyra av båtplats, torghandelsplats eller foodtrucksplats i Mörbylånga Kommun. Kunder/gäster i Mörbylånga Kommun är skyldiga att följa Mörbylånga Kommuns "Riktlinje för kommunala småbåtshamnar i Grönhögen, Mörbylånga och Färjestaden", detta dokument finns i sin helhet på https://www.morbylanga.se/uppleva-gora/Fritid/Batplatser/ samt de "Föreskrifter gällande torghandel" som finns på https://www.morbylanga.se/.

Kunder/gäster som inte följer dessa föreskrifter har Mörbylånga Kommuns personal rätt att avvisa från området.

Bokning

Bokning och betalning för privatperson

För att betala platsavgift på webbsidan "https://betala.morbylanga.se/" krävs att kunden är minst 18 år fyllda. För att kunna genomföra betalningen av avgiften krävs det ett bankkort (VISA eller Mastercard) eller (BankId och Swish).

Bokning av plats

I priset ingår hyra av plats samt tillkoppling av elektricitet.

Elektricitet

Förbrukning av elektricitet

För fasta platser ingår förbrukning i priset. För gäster tillkommer en avgift för förbrukning av elektricitet.

Betalning & Bekräftelse

Betalning/Bokningsbekräftelse

Vid mottagande av bokningsbekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det åligger kunden/beställaren att ansvara för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. Bokningsbekräftelse skickas via e-post och som textmeddelande (SMS). I händelse av fel skall Mörbylånga Kommun kontaktas inom 7 dagar från mottagandet av bekräftelsen, dock senast 24-timmar innan ankomst.

Betalning

Betalning sker direkt, även vid bokning.

Samtliga priser är i SEK och inkl moms

Bokad plats återbetalas ej.

Ansvar

Ansvar för egendom/vållande av skada

Användandet av personuppgifter Genom att använda denna hemsida godkänner du också Hamnsystem Sverige ABs Data Policy

Avbrott

Avtalsbrott

Detta är ett avtal upprättat mellan kunden (beställaren) och Mörbylånga Kommun. Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

Om avtalsbrott inträffar måste kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från området. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av kunden.

Force majeure

Force majeure

Vid krig, naturkatastrofer, strejk och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan Mörbylånga Kommun upphäva avtalet, varvid kunden med gäster snarast skall underrättas. Mörbylånga Kommun är i sådana fall skyldig att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som har dragits av platsen.

Webbplats

Villkor för användning av https://betala.morbylanga.se/

Denna sida (tillsammans med de handlingar som anges på det) talar om villkoren för användning av vår hemsida. Läs dessa villkor noggrant före användning, bokning samt betalning på vår hemsida. Genom att använda vår hemsida, visar du att du accepterar dessa villkor. Om du inte accepterar dessa villkor ska du inte använda vår webbplats.

Åtkomst till vår webbplats

Tillgång till vår webbplats är tillåtet på tillfällig basis och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra de tjänster vi tillhandahåller på vår webbplats utan föregående meddelande. Vi kan inte hållas ansvariga om av någon anledning vår webbplats är otillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon tidsperiod. Ibland händer det att vi kan begränsa åtkomst till vissa delar av vår webbplats, eller hela vår webbplats, för kunder som besöker oss. Du ansvarar för att vidta alla åtgärder som behövs för att du ska ha tillgång till vår webbplats. Du är också ansvarig för att se till att alla personer som besöker vår webbplats via din internetuppkoppling är medvetna om villkoren, och att de uppfyller dem.

Vår webbplats ändras regelbundet

Vi strävar efter att uppdatera vår webbplats regelbundet och kan också ändra innehållet. Om behov uppstår, kan vi avbryta tillgång till vår webbplats, eller stänga den på obestämd tid. Någon del av materialet på vår webbplats kan vara inaktuella vid en viss tidpunkt, och vi har ingen skyldighet att uppdatera sådant material.

Org.nummer: 212000-0704
Mörbylånga kommun

Mörbylånga Kommun
Trollhättevägen 4
Mörbylånga
Tillgänglighetsredogörelse
Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se